شهرسازان ایران
 
این وبلاک فقط جهت کمک به دوستان وحل مشکلات دانشجویان عزیز راه انداری شده است باشد که مورد لطف وعنایت پروردگار قرار گیریم

  مقدمه

مهمترین علل رویکرد نهادهای ذی ربط به مصوبات فوق الذکر را می بایست در تقاضای روزافزون مسکن ، بزوم افزایش سرانة خدمات ، کمبود بودجه شهرداریها و به طور کلی نیاز به تجدید نظر در طرح های فرادست با توجه به شرایط وقت دانست . از جمله مصوبات مذکور و در راستای نقد سازمان کالبدی شهر و روند گسترش ان در سال های اخیر می توان به مصوبة 269 کمیسیون مادة 5 مورخ 7/8/76

حقوق و قوانین شهرسازی

« تأثیر ضوابط و مصوبات مقطعی بر سازمان کالبدی شهر تهران »

·        مقدمه

مهمترین علل رویکرد نهادهای ذی ربط به مصوبات فوق الذکر را می بایست در تقاضای روزافزون مسکن ، بزوم افزایش سرانة خدمات ، کمبود بودجه شهرداریها و به طور کلی نیاز به تجدید نظر در طرح های فرادست با توجه به شرایط وقت دانست . از جمله مصوبات مذکور و در راستای نقد سازمان کالبدی شهر و روند گسترش ان در سال های اخیر می توان به مصوبة 269 کمیسیون مادة 5 مورخ 7/8/76 ، ضوابط بلند مرتبه سازی شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ 5/11/77 و مصوبة 329 کمیسیون مادة 5 مورخ 4/12/79 اشاره کرد .

        توسعة پایدار ، جامعة مدنی ، شهروندمداری و مدیریت مؤثر شهری هیچکدام در چنین محیط پرآشوب از مصوبات و قوانین ضد و نقیض حاصل نخواهد شد .

·       تبعات ضوابط مقطعی 

1 ) رها کردن نمای ساختمانهای جدید الاحداث به صورت طراحی نشده و نازیبا

        از جمله آشکارترین اثرات اعمال ضوابط 2+60 % و 60 % سطح اشغال ایجاد نماهای لخت و یا نازیبا در تمامی سطوح بنا و گسیختگی ساختمان های همجوار بود .استفاده از پوشش های شیشه و فلز و یا سبک های اصطلاحاً رومی ، یونانی و ایرانی ، آنهم با کیفیت نازل و اجرای ضعیف تنها گوشه ای از شواهد عدم کارایی ضوابط موجود است.

2 ) عدم سازماندهی مناسب توده و فضا

عدم توجه به فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری در اختصاص دادن فضا خصوصاً در مورد کاربری های غیر مسکونی ، عدم توجه به همجواری ها ، دسترسی ها و ابعاد قطعات و بسیاری عوامل دیگر همگی از کاستی های ضابطه توده و فضای مورد عمل در سطح مناطق تهران می باشد . تحت تأثیر فروش تراکم مازاد عملاً تناسب و هماهنگی تودة ساخته شده در هر پلاک با فضای  باز مقابل آن مخدوش گردید .

3 ) از بین رفتن قسمتهای وسیعی از بافت تاریخی به بهانة نوسازی و بهسازی

در بین طرح ها و ضوابط فرادست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منشأ تغییرات عمده در بافت های تاریخی شهر شدند ، ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی مورخ 24/10/1369 مقدم بر همه به نظر می رسد . تحت تأثیر مصوبة فوق خط مشی های کلی از قبیل :

-         تشویق بلندمرتبه سازی

-         تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی

-         تشویق به تجمیع قطعات در مناطق نوسازی و غیره به کار گرفته شد .

در عین حال کمبود زمین های بایر در سطح شهر از یک طرف و اجرای مصوبات همچون 269 و 329 از طرف دیگر عملاً ارادة بازار را به سمت تخریب بافت های قدیمی موجود در داخل مناطق سوق داد .

4 ) بسته شدن دید عناصر طبیعی ، تاریخی و ارزشمند به علت ساخت و سازهای بی رویه

معضل فوق را در سطح شهر تهران از دو جنبه می توان بررسی کرد :

الف ) بسته شدن محور دید به عناصر طبیعی

        در این رابطه کلیة محورهای منتهی به مناظر کوهستانی شرق و شمال تهران و ارتفاعات فرح آباد به طور اعم و خیابان های اصلی و تشکیل دهندة استخوانبندی شهر به طور اخص قابل ذکر هستند . از جمله این خیابان ها می توان به خیابان دماوند منتهی به مناظر کوهستانی و جنگل سرخه حصار ، خیابان پیروزی منهی به کوه سنگی و ارتفاعات قصر فیروزه و بزرگراه کردستان منتهی به مناظر کوهستانی شمال تهران ، اشاره نمود .

ب ) بسته شدن محور دید به عناصر شاخص تاریخی و کالبدی

        از جملة این محورها می توان به خیابان مصطفی خمینی " بهارستان " که بدنه های زیبای تاریخی و عناصری همچون مجلس ، مسجد سپهسالار و مسجد فخرالدوله را در خود جای داده است و یا خیابان امیرکبیر ، خیابان ایران و بسیاری دیگر اشاره نمود .

5 ) ناهماهنگی ساختمان های همجوار به لحاظ ارتفاع ، مصالح ، سبک و غیره

محورهایی همچون ولیعصر ، انقلاب ، کارگر ، بهارستان و میادین اصلی چون امام حسین ، رسالت ، آزادی ، ونک ، انقلاب و راه آهن از مهمترین اهداف برنامه ریزی کالبدی می باشند .

6 ) مخدوش شدن سیما و استخوانبندی شهر در محدودة راسته های اصلی و محلات مسکونی

7 ) مخدوش شدن بُعد سوم فضای شهری

عدم تناسب عرض و ارتفاع بناهای ساخته شده خصوصاً در پلاک هایی با برِ محدود ، عدم تناسب ارتفاع ساختمان ها با عرض معابر مجاور مخصوصاً در داخل بافت مسکونی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد که همگی تحت تأثیر مصوبات بلندمرتبه سازی و فروش تراکم ، شکل گرفته اند .

·       سایر موارد

-         تجاوز از سقف جمعیتی پیش بینی شده

-         تجاوز از میزان و نحوة تخصیص کاربری اراضی مسکونی

-         تجاوز از میزان و نحوة تخصیص سطوح خدماتی

-         عدم تحقق کلیة طرح های شهری ( ترافیک ، تأسیسات ، رعایت سطوح خدماتی )

-         به مخاطره انداختن حیات شهری و ساخت و ساز بر روی گسل ها

-         سپردن سرنوشت شهر و شهروند تهرانی به مصوبات و بخشنامه های موردی و مقطعی .

-         نقض آشکار منافع عامه در جهت تأمین منافع فردی

-         نقض آشکار عامل پایداری در توسعه شهر و کاهش کیفیت زیست محیطی

-         سپردن روند ساخت و ساز به ارادة نامعلوم بازار

·       منابع

1 ) مطالعات بررسی مشکلات ومسائل توسعة شهری تهران ، شرکت مهندسین مشاور شهر و برنامه ، پاییز 1381 ، کارفرما : حوزة معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران .

2 ) صالحی میلانی ، ساسان . " تأثیر ضوابط و مصوبات مقطعی بر سازمان کالبدی شهر تهران " مجلة معماری ، سال دوازدهم ، شمارة 37 ، زمستان 81 ، ص 107-100نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 آبان‌ماه سال 1389 توسط مهرداد دانش دوست
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قدس
  • خونسرد
  • ضایعات