شهرسازان ایران
 
این وبلاک فقط جهت کمک به دوستان وحل مشکلات دانشجویان عزیز راه انداری شده است باشد که مورد لطف وعنایت پروردگار قرار گیریم

منابع ارشد طراحی شهری

1.کنگانی، محمد – واژه‌نامه تخصصی طراحی شهری – نشر سمر
2.
مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
3.
براند فری، هیلدر – طراحی شهری (به سوی یک شکل پایدارتر شهر) - مترجم: حسین بحرینی شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
4.
فون مایس، پی‌یر – نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان) – مترجم: سیمون آیوازیان – دانشگاه تهران
5.
بنتلی، ای‌ین؛ الکک، آلن؛ مورین، پالن؛ گلین، سومک؛ اسمیت، گراهام – محیطهای پاسخده – مترجم: دکتر بهزادفر – دانشگاه علم و صنعت
6.
حبیبی، سیدمحسن؛ مقصودی، ملیحه – مرمت شهریدانشگاه تهران
7.
قبادیان، وحید – مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی
8.
حبیبی، سیدمحسن – از شار تا شهر – دانشگاه تهران
9.
بحرینی، حسین – تحلیل فضاهای شهری – دانشگاه تهران
10.
چرمایف، سرج؛ الکساندر، کریستوفر – عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی – مترجم: حسین بحرینی – دانشگاه تهران
11.
بحرینی، حسین – تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی – دانشگاه تهران
12.
لینچ، کوین – تئوری شکل شهر – مترجم: حسین بحرینی – دانشگاه تهران
13.
اوستروفسکی، واتسلاف – شهرسازی معاصر – مترجم: لادن اعتضادی – مرکز نشر دانشگاهی
14.
بحرینی، حسین – فرآیند طراحی شهری – دانشگاه تهران
15.
مانیا گولامپونیانی، ویتوریو – معماری و شهرسازی در قرن بیستم – مترجم: لادن اعتضادی – دانشگاه شهید بهشتی
16.
گلکار، کوروش – کندکاوی در تعریف طراحی شهریمرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران
17.
بیکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
18.
توسلی، محمود؛ بنیادی، ناصر – طراحی فضای شهری – مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
19.
توسلی، محمود – طراحی شهری در بخش مرکزی تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
20.
شفیعی، سعید؛ مبانی و فنون طراحی شهری
21.
یازوسکی، اندره؛ مبانی طراحی شهری؛ ترجمه راضیه رضازاده و عباس زادگان؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت
22.
توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی ایران
23.
گیدیون، زیگفرید؛ فضا، زمان و معماری؛ ترجمه: منوچهر مزینی
24.
براند، هیلن؛ معماری اسلامی؛ ترجمه: شیرازی
25.
پیرنیا، محمد کریم؛ سبک‌شناسی معماری ایران
26.
پیرنیا، محمد کریم؛ آشنایی با معماری اسلامی ایران
27.
بنه‌ولو، لئوناردو؛ تاریخ شهر
28.
بنه‌ولو، لئوناردو؛ آشنایی با تاریخ معماری
29
کریر، راب؛ فضاهای شهری؛ ترجمه: خسرو هاشمی‌نژاد
30.
چینگ؛ معماری، فرم، فضا و نظم
3.
توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
32.
سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافت تاریخی؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قدس
  • خونسرد
  • ضایعات